Když budete hledat místo kde se vykoupat, asi vás brzy napadne Milovský rybník u stejnojmenné osady. Osada vznikla v roce 1731, kdy novoměstská vrchnost povolila třem poddaným, aby si zde postavili domky. Ty vznikly u Milovského rybníka, který zde byl založen v roce 1610 Vilémem Dubským z Třebomyslic. V roce 1740 zde vznikla vysoká pec na výrobu železa, postaven byl i vrchnostenský dvůr a kořalna. V provozu byla asi do roku 1830, hamr dokonce do roku 1869.

Celé místo je zasazené v malebné krajině a můžete se vydat na kteroukoliv stranu. Skalky, staleté stromy, potůčky a rázovité domky – pastva pro oči.