Malebné louky nad Vírskou přehradou a na samém vrcholu rozhledna,  z které přehlédnete velkou část našeho kraje.

Doporučuji začít stoupání od hráze Vírské přehrady, přes Chlum a dále po modré až na vrchol. Pro výjezd na kole není stoupání extrémně prudké, ani technicky náročné. Pokud vyjedete na kole od přehrady až k rozhledně (čemuž nevěřím :-)) – vězte, že moc náročnějších výjezdů ve Žďárských vrších není.